Dzisiaj jest wtorek, 13 listopada 2018, 317 dzień roku, WAKACJI pozostało 217 dni

Dydaktyka
  • nowatorskie metody i techniki nauczania: dramy, burze mózgów, teatrzyki, mapy pamięci, zajęcia w kręgu
  • rozszerzony program nauki języka angielskiego i niemieckiego
  • dodatkowe godziny zajęć z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki, historii
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • indywidualne konsultacje z uczniami
  • zindywidualizowaną pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
  • aktywne metody nauczania
  • wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  • niekonwencjonalne świadectwa szkolne
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2012 Zespół Szkół Społecznych nr1 w Rzeszowie