Dzisiaj jest środa, 24 kwietnia 2019, 114 dzień roku, WAKACJI pozostało 55 dni

Historia powstania szkoły
Szkoła powstała z inicjatywy nauczycieli mgr Małgorzaty Dudek i mgr Reginy Mamczur, które opracowały autorski program i statut placówki, zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.
Placówka rozpoczęła swą działalność 1 września 1990 roku jako Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Organem prowadzącym pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w naszym mieście było Społeczne Towarzystwo Oświatowe, koło nr 18, założone przez inicjatorki.
W roku szkolnym 1990/1991 placówka uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Początkowo szkoła nie miała własnego lokum. W 1991 roku, dzięki zaangażowaniu prof. Stanisława Złonkiewicza, późniejszego długoletniego dyrektora szkoły, władze miasta przekazały placówce budynek przedszkolny przy ulicy Bohaterów.
W 1992 roku organem prowadzącym szkołę zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Społecznej nr 1. W związku z reformą szkolną Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 została przekształcona w Zespół Szkól Społecznych nr 1.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty szkolnej była uroczystość nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego. Zdefiniowała ona ponownie i pogłębiła ideę i misję wychowawczą szkoły. Szkoła jest mała i bezpieczna. Priorytetem jest praca uwzględniająca indywidualne predyspozycje ucznia oraz wychowanie w duchu katolickim.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2012 Zespół Szkół Społecznych nr1 w Rzeszowie